ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΙΟΔΙΑ

Επείγουσα

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Δ.Σ.Θ. 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

  1. Του Στυλιανού Δ. Μαυρίδη, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Σ.Θ. 
  2. Του Γιώργου Δανιήλ, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Σ.Θ.

 

Θεσσαλονίκη, 24 Μαΐου 2011.

_______________________________________

Αγαπητοί κ. Συνάδελφοι,

 

Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 16744/26.4.2012 κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών και ειδικότερα το άρθρο 4 παρ. 1 αυτής,  για τις εθνικές εκλογές της 6ης  Μαϊου τα οδοιπορικά έξοδα των αντιπροσώπων δικαστικής αρχής προκειμένου για μετακίνηση με Ι.Χ. αυτοκίνητο ορίστηκαν στο ποσό των 0, 15 Ευρώ/ χιλιόμετρο. Για τις εθνικές εκλογές της 17ης/6/2012 αναμένεται η έκδοση νέας απόφασης η οποία θα επαναλαμβάνει τα ανωτέρω ή η επέκταση ισχύος της ανωτέρω αποφάσεως.

          Επειδή το ως άνω ποσό καλύπτει και πάλιν οριακά μόνο το κόστος καυσίμων – βενζίνης του Ι.Χ. αυτοκινήτου του δικαστικού αντιπροσώπου, λαμβανομένης υπόψη της ιδιαιτέρως αυξημένης τιμής αυτών που σε ορισμένες περιοχές προσεγγίζει ακόμη και τα δύο (2) Ευρώ /λίτρο. Πλην όμως ουδόλως καλύπτει τα ιδιαιτέρως αυξημένα έξοδα των Διοδίων που αυτός θα συναντήσει στην πορεία του προς το εκλογικό του τμήμα, ιδιαιτέρως στην περίπτωση διορισμού σε απομακρυσμένα μέρη, όπως λ.χ. Πελοπόννησο. Ενδεικτικώς αναφέρεται πως το αντίτιμο διέλευσης από τη Γέφυρα Ρίου – Αντιρίου ανέρχεται στο ποσό των 13,20 Ευρώ, ενώ η μέση τιμή εκάστου των διοδίων της Εγνατίας οδού και της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Αθηνών κυμαίνεται στο ποσό των 2,5 Ευρώ περίπου.

       Επειδή το αντίτιμο που υποχρεούται να καταβάλλει ο δικαστικός αντιπρόσωπος για διόδια είναι ιδιαιτέρως υψηλό, προσεγγίζει ακόμη και το κόστος κατανάλωσης βενζίνης, ουδόλως δε καλύπτεται από το ποσό των 0,15 Ευρώ/χιλιόμετρο.

        Επειδή σε περίπτωση μετακίνησης με τρένο, λεωφορείο ή πλοίο στο σύνολο του αντιτίμου του εισιτηρίου περιλαμβάνεται και το κόστος διέλευσης των ως άνω μέσων μαζικής μεταφοράς από διόδια, υπάγεται στην εκλογική αποζημίωση των οδοιπορικών και αποζημιώνεται.

          Επειδή αντίθετα σε περιπτώσεις που απαιτείται η χρησιμοποίηση Ι.Χ. δεν καλύπτεται το κόστος διέλευσης από διόδια.

         Επειδή η αποκατάσταση του κενού της νομοθεσίας μπορεί εύκολα να καλυφθεί με διάταξη η οποία θα επιτρέπει την ελεύθερη διέλευση των Ι.Χ. αυτοκινήτων των  δικαστικών αντιπροσώπων με μόνη αλλά και υποχρεωτική την επίδειξη του πρωτοτύπου διοριστηρίου εγγράφου τους.

          Επειδή το ως άνω ζήτημα απασχολεί πλήθος μελών του Συλλόγου μας, ιδιαιτέρως στη σημερινή συγκυρία της έντονης οικονομικής κρίσης

Για τους λόγους αυτούς

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ:

 

Να αποσταλεί άμεσα αίτημα από το Δ.Σ. Θεσσαλονίκης προς το αρμόδιο για τη διενέργεια των εκλογών τμήμα του Αρείου Πάγου με ζητούμενο την απαλλαγή των δικαστικών αντιπροσώπων που θα μετακινηθούν στις εκλογές της 17ης Ιουνίου με Ι.Χ επιβατικό αυτοκίνητο από την καταβολή του αντιτίμου των διοδίων που θα συναντήσουν στην πορεία τους προς το εκλογικό τους τμήμα, με μόνη αλλά και υποχρεωτική την επίδειξη του πρωτοτύπου διοριστηρίου εγγράφου τους.

         Παρακαλούμε να διανεμηθεί η παρούσα στα μέλη του ΔΣ.

 

Με τιμή,

Οι εισηγητές

 

 Στυλιανός Δ. Μαυρίδης                                        Γιώργος Δανιήλ

 

 

 

    

Copyright