ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ       

        Η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της Δικαιοσύνης αποτελεί θεμελιώδες προαπαιτούμενο για την ορθή λειτουργία της ίδιας της Δημοκρατίας και του Κράτους Δικαίου. Ο εξέχων θεσμικός ρόλος που αυτή κατέχει μέσα στο πλαίσιο του δημοκρατικού πολιτεύματος καθιστά επιτακτική για κάθε δημοκράτη πολίτη, και πολύ περισσότερο για τον νομικό, την ενεργό ενασχόληση με τα εκάστοτε προβλήματα που την ταλανίζουν. Τα προβλήματα αυτά, τα οποία ιδιαίτερα στη χώρα μας είναι έντονα και πολυποίκιλα, αφορούν τόσο στη γενικότερη λειτουργία του δικαιοδοτικού συστήματος και την απονομή της Δικαιοσύνης, όσο και στο νομικό καθεστώς στο οποίο υπάγονται οι λειτουργοί της (δικηγόροι, δικαστές, συμβολαιογράφοι και δικαστικοί υπάλληλοι). Παράλληλα, ιδιαίτερης σημασίας είναι και οι γενικότερες συνθήκες μέσα στις οποίες οι λειτουργοί της Δικαιοσύνης αναγκάζονται να ασκήσουν τα καθήκοντά τους, χωρίς να παραβλέπονται βέβαια και τα πρακτικά προβλήματα και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθημερινά, και οι οποίες πηγάζουν είτε από ελλιπείς νομοθετικές πρωτοβουλίες, και τούτο διαχρονικά, είτε και από τις εγγενείς αντιξοότητες ενός ανταγωνιστικού περιβάλλοντος.

        Με γνώμονα λοιπόν, την ποιοτική αναβάθμιση του λειτουργήματος του Νομικού, νιώσαμε την ανάγκη της δημιουργίας ενός φορέα, ο οποίος καλείται να καλύψει το κενό και να συμβάλει ουσιαστικά στην κατεύθυνση αυτή. Έτσι, ιδρύεται ο «Όμιλος Νομικού Προβληματισμού Έρεισμα ΔΡΑ΄σης (Ε.ΔΡΑ.)», με τη φιλοδοξία ακριβώς, να αποτελέσει το έρεισμα για την δραστηριοποίηση όλων των νομικών (και όχι μόνο), ώστε μέσα από το διάλογο, τον προβληματισμό και την ανταλλαγή ιδεών να αναζητηθούν οι προτάσεις και οι λύσεις για τα ζητήματα που απασχολούν τη Δικαιοσύνη, έχοντας πάντα ως απώτερο στόχο την ποιοτική αναβάθμιση των νομικών θεσμών.

        Σκοπός μας είναι η δημιουργία ενός φορέα – ζωντανού οργανισμού, που θα επιτρέπει να λαμβάνονται αποφάσεις κατευθείαν από τη βάση του (δηλαδή τα ίδια του τα μέλη) και παράλληλα οι αποφάσεις αυτές να λαμβάνονται άμεσα, συνδυάζοντας την αρχαία έννοια και μορφή της Δημοκρατίας με τις απαιτήσεις της εποχής μας. Για να γίνει αυτό εφικτό, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, με τα οποία η μεγάλη πλειοψηφία των νέων κυρίως συναδέλφων είναι ήδη απολύτως εξοικειωμένη. 

        Ο Όμιλος Έ.ΔΡΑ φιλοδοξεί, μεταξύ άλλων, να παράσχει στους νομικούς τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στα κοινά του κλάδου μας από το σπίτι ή το γραφείο τους, χωρίς να χρειάζεται να περάσουν από πολύπλοκες διαδικασίες ή να ξοδέψουν πολύτιμο χρόνο. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται σήμερα μέσω του Διαδικτύου, τις πολλαπλές χρήσεις του οποίου θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό κυρίως με τον σχεδιασμό μίας άρτια οργανωμένης ιστοσελίδας, που θα περιλαμβάνει ένα (πρωτοποριακό για την Ελλάδα) «νομικό» Forum ανταλλαγής απόψεων, θα παρέχει τη δυνατότητα αρθρογραφίας μέσω e-mail, θα δημοσιεύει άμεσα χρήσιμες ειδήσεις και ανακοινώσεις και θα προσφέρει μία μεγάλη γκάμα νομικών και άλλων πληροφοριών. Ταυτόχρονα, ο Όμιλος θα ακολουθήσει και τις παραδοσιακές μορφές δράσης με την διοργάνωση επιμορφωτικών εκδηλώσεων και σεμιναρίων, την έκδοση ενημερωτικών εντύπων, τη συγκρότηση ομάδων εργασίας και μελέτης, αλλά και τη διαρκή άσκηση πίεσης προς τα θεσμικά όργανα και όλους τους αρμόδιους φορείς.

        Άμεση προτεραιότητά μας αποτελεί επίσης η στενή συνεργασία με κοινωνικούς και πολιτιστικούς φορείς που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, ενόψει και της ευρωπαϊκής διεύρυνσης, της διεθνοποίησης των κανόνων δικαίου, της κατάργησης των κρατικών περιορισμών στην άσκηση των νομικών επαγγελμάτων, καθώς και των νέων συνθηκών που αναπτύσσονται με ρυθμούς σχεδόν μη ελεγχόμενους, μέσα στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης. Στόχος της επαφής αυτής με τους φορείς του εξωτερικού είναι η «γνωριμία» με νέους θεσμούς, στο πεδίο πάντα της λειτουργίας της Δικαιοσύνης, καθώς και η θεώρηση διαφορετικών τρόπων αντιμετώπισης των νομικών ζητημάτων, ώστε να τεθεί προς διάλογο η πιθανή εφαρμογή τους και στη χώρα μας. 

        Στο πλαίσιο όμως αυτό, η ελεύθερη διαβούλευση και επικοινωνία, την οποία με κάθε τρόπο και προς κάθε κατεύθυνση θα επιδιώξει ο Όμιλος Νομικού Προβληματισμού Έρεισμα Δράσης, δεν θα αποτελέσει «αυτοσκοπό». Αντιθέτως θα επιδιώξει, μέσα από ελεύθερες, απλές και δημοκρατικές διαδικασίες να αποκρυσταλλώσει τα πορίσματα του διαλόγου και των πολυποίκιλων απόψεων, ώστε να μπορέσει να παρουσιάσει, στα κάθε φορά ανακύπτοντα και φλέγοντα προβλήματα του κλάδου και της Δικαιοσύνης γενικότερα, συγκεκριμένες προτάσεις, επιδιώκοντας την υλοποίησή τους ακόμη και μέσω κανονιστικών, κρατικών ρυθμίσεων.

        Το βασικότερο χαρακτηριστικό γνώρισμα του Ομίλου Έ.ΔΡΑ, είναι το γεγονός ότι είναι ανοικτός σε όλους όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν ενεργά στις δραστηριότητές του και να συντελέσουν στην επίτευξη των στόχων του, είτε ως Μέλη του, είτε ως Φίλοι του Ομίλου, είτε συμμετέχοντας σε κάποια από τις Ομάδες Εργασίας, με διάφορες θεματικές ενότητες και δραστηριότητες. Πρόκειται για ένα φορέα ανεξάρτητο, απαλλαγμένο από κομματικές αποχρώσεις και επιδιώξεις, μέσα από τον οποίο ο καθένας από εμάς θα έχει την ευκαιρία και τη δυνατότητα - στο πλαίσιο βεβαίως του συγκεκριμένου επιστημονικού τομέα στον οποίο δραστηριοποιούμαστε - να μιλήσει για όσα τον ενοχλούν, να προτείνει λύσεις, να καταθέσει την επιστημονική του άποψη, να επιχειρηματολογήσει για ζητήματα που μας αφορούν είτε ως νομικούς είτε γενικότερα ως πολίτες αυτής της χώρας. Αυτό ακριβώς το διακριτικό του γνώρισμα αποτελεί το καλύτερο εχέγγυο για την επιτυχή λειτουργία του.

 

ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ

(Ίδρυση. Επωνυμία. Έδρα. Σκοπός. Μέλη Ομίλου)

 

Άρθρο 1: Ιδρύεται Όμιλος Νομικού Προβληματισμού με τη μορφή του μη κερδοσκοπικού σωματείου και την επωνυμία «Όμιλος Νομικού Προβληματισμού Έρεισμα ΔΡΑ΄σης (Ε.ΔΡΑ)», με έδρα τη Θεσσαλονίκη, νομού Θεσσαλονίκης.

Άρθρο 2: Σκοπός του Ομίλου είναι ο προβληματισμός, η διαβούλευση, ο διάλογος, η αναζήτηση λύσεων και η υποβολή προτάσεων για τα εκάστοτε ζητήματα που απασχολούν τη Δικαιοσύνη και γενικότερα για Νομικά Θέματα, με απώτερο στόχο την ποιοτική αναβάθμιση όλων των Νομικών Θεσμών. 

Άρθρο 3: Ο Όμιλος επιδιώκει την επίτευξη των σκοπών του με τη χρήση κάθε νόμιμου μέσου. Ως τέτοια ενδεικτικά αναφέρονται:

• διοργάνωση επιμορφωτικών και ενημερωτικών εκδηλώσεων,

• έκδοση ενημερωτικών εντύπων,

• συγκρότηση ομάδων εργασίας και μελέτης,

• ισότιμη συνεργασία με άλλους συλλόγους που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς,

• ανάπτυξη συνεργασίας με κοινωνικούς και πολιτιστικούς φορείς,

• προβολή του διαλόγου, της προβληματικής και των θέσεων και προτάσεων με το ραδιόφωνο, την τηλεόραση, τον τύπο και γενικά με κάθε μέσο ενημέρωσης, καθώς και με το διαδίκτυο.

Άρθρο 4: Μέλος του Ομίλου δύναται να είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει αποκτήσει νομική παιδεία από αναγνωρισμένο φορέα, εφόσον αποδέχεται τους σκοπούς του Ομίλου.

Άρθρο 5: Η εγγραφή στον Όμιλο γίνεται με έγγραφη αίτηση του υποψήφιου, στην οποία δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη το καταστατικό του Ομίλου και προσφέρεται να εργασθεί για την επίτευξη των σκοπών του. 

        Η αίτηση υποβάλλεται στη Συντονιστική Επιτροπή, η οποία έχει τη δυνατότητα να την απορρίψει με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της που λαμβάνεται με πλειοψηφία δύο τρίτων των μελών της, εφόσον κρίνει ότι ο αιτών αδυνατεί να συντελέσει στην πραγμάτωση των σκοπών του Ομίλου ή δεν πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 4.

        Κατά της απορριπτικής απόφασης δύναται το υποψήφιο μέλος να προσφύγει στη Συνέλευση των Μελών του Ομίλου. Η προσφυγή κατατίθεται με απόδειξη στον Γραμματέα του Ομίλου εντός προθεσμίας 8 εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης.

Άρθρο 6: Κάθε μέλος του Ομίλου δύναται να αποχωρήσει από αυτόν με έγγραφη δήλωσή του προς τη Συντονιστική Επιτροπή, εφόσον εκπληρώσει προηγουμένως όλες τις εκκρεμείς υποχρεώσεις του.

Άρθρο 7: Όταν κάποιο μέλος του Ομίλου παραβιάζει τις διατάξεις του κανονισμού λειτουργίας ή ενεργεί με οποιονδήποτε τρόπο αντίθετα προς αυτό ή με τη συμπεριφορά του προκαλεί δυσφήμιση του Ομίλου, η Συντονιστική Επιτροπή δύναται να παραπέμψει το μέλος στην επιτροπή του άρθρου 8 με το ερώτημα της διαγραφής. Κατά της απόφασης διαγραφής δύναται να ασκηθεί προσφυγή στη Συνέλευση των Μελών του Ομίλου. Η προσφυγή κατατίθεται με απόδειξη στο Γραμματέα του Ομίλου εντός προθεσμίας 10 εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης διαγραφής. 

        Σε περίπτωση άσκησης προσφυγής αναστέλλεται η εκτέλεση της απόφασης διαγραφής μέχρι να αποφασίσει η Συνέλευση των Μελών επί της προσφυγής.

Άρθρο 8: Συγκροτείται επταμελής επιτροπή αποτελούμενη από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Συντονιστικής Επιτροπής και από πέντε μέλη που έχουν εκλεγεί από τη Συνέλευση των Μελών, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, για την διαγραφή μελών του Ομίλου.

        Για τη νόμιμη συγκρότηση της επιτροπής απαιτείται να είναι παρόντα τουλάχιστον πέντε από τα επτά μέλη της.

        Οι αποφάσεις της επιτροπής λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών (7). Η ισοψηφία μεταξύ των μελών της επιτροπής λειτουργεί υπέρ του προς διαγραφή μέλους.

 Άρθρο 9: Όλα τα μέλη του Ομίλου έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις.

 Άρθρο 10: Τα μέλη μετέχουν στις εκδηλώσεις του Ομίλου, εκπληρώνουν έγκαιρα τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον Όμιλο και εργάζονται για την πραγματοποίηση των σκοπών του.

 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ

(Φίλοι του Ομίλου)

 

Άρθρο 11: Στις δραστηριότητες του Ομίλου έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν και άτομα που δεν είναι μέλη, υπό την προϋπόθεση ότι σέβονται τους σκοπούς του Ομίλου.

Άρθρο 12: Οι παραπάνω φίλοι του Ομίλου μπορούν να λαμβάνουν ενεργά μέρος στις εκδηλώσεις που αυτός διοργανώνει, να συνεισφέρουν με τη συγγραφή άρθρων στα ενημερωτικά του έντυπα, καθώς και να συνεργάζονται με τις εκάστοτε συγκροτούμενες ομάδες εργασίας και μελέτης και γενικά να συμμετέχουν στις δραστηριότητές του.

Άρθρο 13: Κάθε φίλος του Ομίλου μπορεί να παρίσταται στις τακτικές και έκτακτες συνελεύσεις των μελών, ώστε να ενημερώνεται για τις πάσης φύσεως δραστηριότητές του και να παρακολουθεί την εν γένει πορεία του. Έχει δικαίωμα λόγου, όχι όμως δικαίωμα ψήφου και συμμετοχής στις αρχαιρεσίες.

Άρθρο 14: Η Συντονιστική Επιτροπή δύναται με απόφασή της να διακόψει τη συνεργασία του Ομίλου με άτομα τα οποία με τη συμπεριφορά τους προκαλούν τη δυσφήμισή του ή εμποδίζουν την εύρυθμη λειτουργία του.

 

ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ

(Πόροι)

 

Άρθρο 15: Πόροι του Ομίλου είναι τυχόν έκτακτες ή τακτικές εισφορές των μελών που θα επιβάλλει η Συνέλευση των Μελών, δωρεές και έσοδα από εκδηλώσεις και άλλες δραστηριότητες, που περιέρχονται στο ταμείο του Ομίλου.

  

ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ

(Συνέλευση των Μελών)

 

Άρθρο 16:  Το ανώτατο όργανο του Ομίλου είναι η Συνέλευση των Μελών. Αυτή αποφασίζει για κάθε θέμα εκτός από αυτά που έχουν ρητά ανατεθεί από το νόμο ή το καταστατικό σε άλλο όργανο. Η συνέλευση των μελών έχει αποκλειστική αρμοδιότητα για τα εξής θέματα: α) έγκριση απολογισμού, β) απαλλαγή της Σ.Ε. από κάθε ευθύνη, γ) εκλογή Σ.Ε. και επιτροπής άρθρου 8, δ) τροποποίηση του Καταστατικού, ε) διάλυση του Ομίλου.

Άρθρο 17: Η  Συνέλευση των Μελών συνέρχεται τακτικά μια φορά κάθε έτος και έκτακτα όταν αποφασίζει σχετικά η Σ.Ε. ή το ζητήσει το 1/5 των μελών  με αίτηση στην οποία αναφέρουν και τα θέματα που θα συζητηθούν. Η τακτική Συνέλευση των Μελών συνέρχεται εντός του πρώτου τριμήνου του ημερολογιακού έτους. Η Συνέλευση των Μελών συγκαλείται από τη Συντονιστική Επιτροπή, η οποία την προκηρύσσει 10 ημέρες τουλάχιστον πριν τη διεξαγωγή της με έγγραφη πρόσκληση που φέρει τις υπογραφές του  Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα. Στην πρόσκληση αναφέρονται η ημέρα, η ώρα, ο τόπος διεξαγωγής και τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως, καθώς επί-σης γίνεται μνεία ότι αν δεν υπάρξει απαρτία θα συγκληθεί νέα Συνέλευση των Μελών σε άλλη ορισμένη ημέρα, ώρα και τόπο, εντός 10 ημερών από την πρώτη. Η πρόσ¬κληση αναρτάται στους πίνακες ανακοινώσεων του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης, της Νομικής Σχολής Θεσσαλονίκης, της Εθνικής Σχολής Δικαστών και του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και αποστέλλεται με e-mail σε όλα τα μέλη.

Άρθρο 18: Η Συνέλευση των Μελών βρίσκεται σε απαρτία αν παραβρίσκεται σ' αυτή το 1/4 των μελών. Σε περίπτωση μη απαρτίας συγκαλείται εντός 10 ημερών νέα Συνέλευση. Στην επαναληπτική συνέλευση υπάρ¬χει απαρτία, όσα μέλη κι αν παραβρίσκονται. Οι αποφά¬σεις της Συνελεύσεως των Μελών λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών που παραβρίσκονται, εκτός αν ορί¬ζει διαφορετικά ο νόμος ή το καταστατικό. Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η Συνέλευση των Μελών προχωρεί στη συζήτηση των θε-μάτων της ημερήσιας διατάξεως.

Άρθρο 19: Όταν η Συνέλευση των Μελών έχει θέμα τη διε¬νέργεια αρχαιρεσιών, πριν αρχίσουν οι αρχαιρεσίες εκλέ¬γεται από το σώμα της Συνέλευσης τριμελής εφορευτική επιτροπή, που αναλαμβάνει το έργο αυτό. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται τρεις του¬λάχιστον ημέρες πριν την ημέρα της ψηφοφορίας με αί¬τηση προς τη Σ.Ε. Όλα τα ονόματα των υποψηφίων μπαί¬νουν σε ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο χωριστά για τη Συντονιστική Επιτροπή και χωριστά για την Επιτροπή του άρθρου 8. Τα ψηφοδέλτια ρίχνονται σε ξεχωριστή για κάθε όργανο κάλπη μέσα σε φάκελο σφραγισμένο και μονογραμμένο από μέλος της εφορευτικής επι¬τροπής. 

Άρθρο 20: Η διαλογή των ψηφοδελτίων και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων γίνεται δημόσια από την εφορευτική επιτροπή. Ενστάσεις κατά της εγκυρότητας των ψηφοδελτίων κρίνονται αμέσως από την εφορευτική επιτροπή. Ενστάσεις κατά του κύρους των εκλογών κατατίθενται εντός 48 ωρών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και κρίνονται από την εφορευτική επιτροπή.

 

ΠΕΜΠΤΟ ΤΜΗΜΑ

( Συντονιστική Επιτροπή)

 

Άρθρο 21: Ο Όμιλος διοικείται από ενδεκαμελή Συντονιστική Επιτροπή, τα μέλη της οποίας εκλέγονται από τη Συνέλευση των Μελών για τρία χρόνια. Εντός 10 ημερών από την εκλογή τους τα μέλη που εκλέχθηκαν συντονιστές συγκροτούνται σε σώμα με μέριμνα του πρώτου σε σταυρούς συντονιστή, εκλέγοντας μεταξύ τους τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο Α΄, Αντιπρόεδρο Β΄, Γενικό Γραμματέα, Ειδικό Γραμματέα και Ταμία του Ομίλου. Αν κάποιοι αποχωρήσουν για οποιοδήποτε λόγο από τη Συντονιστική Επιτροπή αναπληρώνονται από τους πέντε πρώτους επιλαχόντες κατά τη σειρά επιτυχίας τους. Αντίστοιχα, αν κάποιος απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις της Σ.Ε. χάνει αυτοδικαίως την ιδιότητα του μέλους της Σ.Ε. και αναπληρώνεται κατά τα ανωτέρω. Μετά τη λήξη της τριετούς θητείας, η Σ.Ε. οφείλει να προχωρήσει στη διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέας Σ.Ε. Εάν για οποιονδήποτε λόγο, ενώ έχει λήξει η θητεία της Σ.Ε. δεν έχουν εκλεγεί τα μέλη της νέας Σ.Ε., η θητεία της απερχόμενης παρατείνεται έως ότου εκλεγούν αυτά. 

Άρθρο 22: Η Συντονιστική Επιτροπή διαχειρίζεται και επιμελείται των υποθέσεων του Ομίλου. Έχει δε τις αρμοδιότητες που της παρέχονται ρητά από το νόμο και το καταστατικό.

Άρθρο 23: Η Συντονιστική Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το μήνα, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, στην οποία αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν. Η Συντονιστική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται σε αυτή τουλάχιστον 6 από τα μέλη της.

        Τέσσερα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής δύνανται να ζητήσουν τη σύγκλησή της. Στην περίπτωση αυτή  ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει τη Συντονιστική Επιτροπή εντός 5 ημερών. Σε περίπτωση αμέλειάς του να συγκαλέσει έγκαιρα τη Συντονιστική Επιτροπή, αυτή συγκαλείται από τα μέλη που ζήτησαν τη σύγκλησή της. Στην περίπτωση αυτή οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών της (11).

        Σε κάθε άλλη περίπτωση κι όταν δεν ορίζεται διαφορετικά, οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

 Άρθρο 24: Ο Πρόεδρος του Ομίλου εκτελεί τις αποφάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής και εκπροσωπεί τον Όμιλο σε όλες τις σχέσεις του, ενώπιον των δικαστικών και όλων των υπολοίπων αρ-χών, καθώς και των φυσικών ή νομικών προσώπων. Καλεί τη Σ.Ε. σε συνεδρίαση, διευθύνει τις συζητήσεις της, υπογράφει μαζί με το Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα του Ομίλου και τα πρακτικά των συνεδριάσεων και μαζί με τον Ταμία όλα τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής. Παρακολουθεί την καλή λειτουργία του γραφείου του Ομίλου, συντονίζει τις ε¬νέργειες αυτού, συμμετέχει αυτοδικαίως σε όλες τις επιτροπές κι εργάζεται για την επιτυχία του σκοπού του. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνουν κατά σειρά ο αντιπρόεδρος Α΄ και ο αντιπρόεδρος Β΄.

Άρθρο 25: Ο αντιπρόεδρος Α΄ αναπληρώνει τον πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται και έχει την ευθύνη για την καλή λειτουργία του γραφείου του Ομίλου.

Άρθρο 26: Ο αντιπρόεδρος Β΄ αναπληρώνει τον αντιπρόεδρο Α΄, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ειδικό Γραμματέα, όταν απουσιάζουν ή όταν κωλύονται.

Άρθρο 27: Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί το πρωτόκολλο, τα μητρώα των μελών και επιμελείται για την αλληλογραφία του Ομίλου. Επίσης, φυλάει το αρχείο και τη σφραγίδα του Ομίλου. Συνυπογράφει τα έγγραφα με τον Πρόεδρο. Όταν απου¬σιάζει, τον αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος Β΄. 

Άρθρο 28: Ο Ειδικός Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Συντονιστικής Επιτροπής και της Συνέλευσης των Μελών και είναι υπεύθυνος για την καλή κατάσταση των βιβλίων στα οποία περιέχονται αυτά.

Άρθρο 29: Ο Ταμίας φροντίζει για την είσπραξη των δικαιωμάτων του Ομίλου, με βάση αποδείξεις. Κάνει τις πληρωμές, φυλάσσει τις αποδείξεις, ετοιμάζει τον απολο¬γισμό και τον προϋπολογισμό της διαχειριστικής πε¬ριόδου. Τηρεί το βιβλίο ταμείου και το ενημερώνει τακτικά. Είναι υποχρεωμένος να καταθέτει σε Τράπεζα, στο όνομα του Ομίλου, κάθε χρηματικό ποσό που υπερβαίνει τα 1500 ΕΥΡΩ. Το ποσό δύναται να τροποποιηθεί με απόφαση της Συνέλευσης των Μελών. Σε περίπτωση κωλύματος, τον ταμία αναπληρώνει το αρχαιότερο μέλος της Σ.Ε.

 Άρθρο 30: Στην τελευταία τακτική  Συνέλευση των Μελών της θητείας της η Συντονιστική Επιτροπή του Ομίλου υποβάλλει απολογισμό της θητείας.

  

ΕΚΤΟ ΤΜΗΜΑ

(Τελικές Διατάξεις)

 

Άρθρο 31: Για την τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας χρειάζεται απόφαση της  Συνέλευσης των Μελών με πλειοψηφία 2/3 των μελών που παραβρίσκονται σ' αυτή και με απαρ¬τία το 1/2 των μελών. Η διάλυση του Ομίλου μπορεί να αποφασισθεί με πλειοψηφία 2/3 των παρισταμένων και απαρτία 2/3 των μελών.

Άρθρο 32: Ο Όμιλος τηρεί μητρώο μελών, πρακτικά της Συντονιστικής Επιτροπής και της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και βιβλίο ταμείου.

Άρθρο 33: Ο Όμιλος έχει σφραγίδα στρογγυλή, στην οποία αναγράφεται η επωνυμία του, το έτος ιδρύσεως του (2006) και το λογότυπο του Ομίλου.

Άρθρο 34: Αν ο Όμιλος διαλυθεί, η Συνέλευση των Μελών, με την ίδια απόφαση, καθορίζει και την τύχη της περιου¬σίας του. Αν δεν παρθεί σχετική απόφαση, η περιουσία του Ομίλου περιέρχεται στο Ταμείο Νομικών.

Άρθρο 35: Ο Κανονισμός αυτός Λειτουργίας, που αποτελείται από 35 άρθρα, συζητήθηκε και εγκρίθηκε από τα ιδρυ¬τικά μέλη του Ομίλου, τα οποία υπογράφουν παρακάτω.

 

Έγινε στη Θεσσαλονίκη την Τρίτη, είκοσι επτά (27) Ιουνίου 2006.

 

Τα Ιδρυτικά Μέλη

Όνομα Επώνυμο    Πατρώνυμο        Υπογραφή

 ----------------------------------------------------------------------------------------

1.Στυλιανός Μαυρίδης του Δήμου

2.Αλέξανδρος Χατζής του Νικολάου

3.Βασίλειος Καρταλτζής του Γεωργίου

4.Σωτήρης Κυβέλος του Κων/νου

5.Βασίλειος Πετρίδης του Κων/νου

6.Σοφία Ζάρα του Ιωάννη

7.Αθανάσιος Καραμανίδης του Βασιλείου

8.Ισίδωρος Δαμαλάς του Μιχαήλ

9.Αθανάσιος Ζαλαβράς του Ηλία

10. Κων/νος Τικπασάνογλου του Θεμιστοκλή

11. Αντώνιος Σαουλίδης του Δημητρίου

12. Θεολόγος Ποιμενίδης του Αθανασίου

13. Ευθυμία Παπαδοπούλου του Σοφοκλή

14. Αθηνά Βαλαμβού του Ιωάννη

15. Έλλη Ασημακοπούλου του Ευστράτιου

16. Παναγιώτα Βασιλειάδου του Αριστοτέλη

17. Μαρία Κυριάκογλου του Γεωργίου

18. Χρυσούλα Μαυρίδου του Δήμου

19. Ζωή Αγγελακοπούλου του Μιλτιάδη

20. Κυριάκος Νάνος του Άγγελου

21. Αιμιλιανός Παραλίκας του Απόστολου

22. Στέλλα Μολδοβάνη του Οδυσσέα

23. Ιωάννα Τολίκα του Στεργίου

24. Κατερίνα Χλιούμη του Σαραφιανού

25. Παναγιώτης Παπαβλασσόπουλος του Πλάτωνος

26. Ελισσάβετ Ίνεγλη του Δημητρίου

27. Γιώργος Ασπασίδης του Θεόδωρου

28. Ραφαήλ Εμμανουήλ του Δημητρίου

29. Βασιλική Τσιακοπούλου του Ιωάννη

30. Άννα Ευθυμίου του Ταξιάρχη

31. Κωνσταντία Μαμούρα του Γεωργίου

32. Βαβαλίδης Ζήσης του Αριστείδη

33. Μάριος Θεοδοσιάδης του Δημητρίου

34. Στέφανος Τσιρτσιμάλης του Βασιλείου

35. Αναστάσιος Σεντής του Αθανασίου

36. Μαρία Κεκέ του Γεωργίου

37. Μανταλένα Καϊλή του Αλεξάνδρου

38. Πέτρος Σίμος του Άρμενου

39. Δανάη Παπαδοπούλου του Κων/νου

40. Δασκαλάκης Νικόλαος του Αθανασίου

41. Άλκηστη Σιάρκου του Ιωάννη

42. Σταυρούλα Δούση του Ευσταθίου

43. Φανή Περπερίδου του Γεωργίου

44. Σπυρίδων Πετρίδης του Ιωάννη

45. Λέανδρος Παπαγιάννης του Αχιλλέα

46. Ιωάννης Κυριακίδης του Χαραλάμπους

47. Παρασκευή Καπετανοπούλου του Σταύρου

48. Κωνσταντίνος Χατζής του Νικολάου

49. Ευστρατία Ζερμπούλη  του Ευάγγελου

50. Ελένη Τούσκα του Μιχαήλ

Copyright