Τι είναι η ACTUS

Τι σημαίνει ACTUS :

Το έτος 2007, η γενική συνέλευση του Ομίλου Νομικού Προβληματισμού «ΕΡΕΙΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ», επιθυμώντας να διεκδικήσει έμπρακτα την υλοποίηση των ιδεών της για την ενίσχυση και την αναβάθμιση του κύρους του δικηγορικού λειτουργήματος, αποφάσισε τη δημιουργία του δικηγορικού συνδυασμού ACTUS. Στόχος του συνδυασμού ήταν και παραμένει η ύπαρξη μιας νέας, ανεξάρτητης, επίκαιρης και ρηξικέλευθης έκφρασης στα δρώμενα του Δ.Σ.Θ. η οποία, μέσα από τη συμμετοχή και τη διεκδίκηση της εμπιστοσύνης των δικηγόρων, μπορεί να προωθήσει τις απαραίτητες λύσεις για τα προβλήματα των δικηγόρων της Θεσσαλονίκης και γενικότερα της χώρας και ταυτόχρονα να αναδείξει τις ανάγκες των νέων συναδέλφων.

Τα μέλη του συνδυασμού μετέφεραν σε αυτόν την παρακαταθήκη των πρωτοβουλιών που ανέπτυσσαν στον Όμιλο σε επιστημονικό και μορφωτικό επίπεδο, με εκδηλώσεις, συναντήσεις και ημερίδες, οι οποίες προκαλούσαν γόνιμο διάλογο γύρω από ζητήματα που αφορούν τον νομικό κόσμο, και με έμφαση στις τεκμηριωμένες και ανατρεπτικές προτάσεις τους συμμετέχουν για πρώτη φορά στις αρχαιρεσίες του Δ.Σ.Θ. το 2008. Ο ανεξάρτητος και νεανικός χαρακτήρας της υποψηφιότητάς αυτής συνάντησαν την αποδοχή και εκτίμηση των συναδέλφων μας. Το αποτέλεσμα ήταν η εκπροσώπηση του συνδυασμού στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Σ.Θ., από την πρώτη κιόλας συμμετοχή.

Κατά το διάστημα αυτό, τα μέλη του εργάστηκαν με συνέπεια και μεθοδικότητα και ήταν παρόντα σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής Συνελεύσεως, όπως και σε κάθε δραστηριότητα του Δικηγορικού Συλλόγου. Η συμμετοχή τους στηριζόταν πάντοτε σε συγκεκριμένες θέσεις και προτάσεις, με γνώμονα τις προγραμματικές θέσεις του συνδυασμού και με αδιαπραγμάτευτη επιδίωξη την αναβάθμιση του κύρους του δικηγόρου και τη βελτίωση των συνθηκών υπό τις οποίες ασκεί το λειτούργημά του.

Στις αρχαιρεσίες του 2011, ο δικηγορικός συνδυασμός ACTUS ήταν πάλι παρών, συνεπής στις αρχές του, με ψηφοδέλτιο εμπλουτισμένο με συναδέλφους που γνώρισαν και εμπιστεύτηκαν το συνδυασμό για τη δράση και τη συνέπειά του και βασικό κορμό τα ιδρυτικά μέλη του, εφοδιασμένα με  τη γόνιμη  εμπειρία που αποκόμισαν από την ενεργή και αδιάλειπτη συμμετοχή τους στα δρώμενα του δικηγορικού κόσμου. Διαθέτοντας πλέον περισσότερη γνώση, εμπειρία και διάθεση για παρέμβαση και έργο στα όργανα του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και με διαχρονικό οπλοστάσιο το πλήθος των πρωτοβουλιών επιστημονικού, μορφωτικού και συνδικαλιστικού επιπέδου, των εκδηλώσεων, ημερίδων και συναντήσεων που αναπτύσσει ο Όμιλος αδιαλείπτως από συστάσεώς του, ο συνδυασμός πέτυχε να διευρύνει τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης διπλασιάζοντας το εκλογικό του ποσοστό και την εκπροσώπησή του.

Οι εκπρόσωποί του μεταφέρουν στο συλλογικό όργανο διοίκησης του Δ.Σ.Θ. τις βασικές αρχές που χαρακτηρίζουν τα μέλη του, δηλαδή τον γόνιμο και ειλικρινή διάλογο για τα ζητήματα που αφορούν το νομικό κόσμο, τις συμμετοχικές και απολύτως διαφανείς διαδικασίες λήψης αποφάσεων, καθώς και τη ρεαλιστική και δημιουργική παρέμβαση στα προβλήματα που απασχολούν τους δικηγόρους.

Παρά τις αντιδράσεις και δυσκολίες που συναντούμε, η προσπάθεια συνεχίζεται, προκειμένου να αποκτηθεί η δυνατότητα να εφαρμόσουμε με συνέπεια τις προγραμματικές αρχές και δράσεις μας, μέσω της διεύρυνσης της εμπιστοσύνης των συναδέλφων προς τον συνδυασμό και της περαιτέρω ενίσχυσής του.

Ο συνδυασμός ACTUS από την δημιουργία του μέχρι και σήμερα διεκδικεί και δεν θα σταματήσει να διεκδικεί με κάθε πρόσφορο τρόπο τον έμπρακτο σεβασμό του δικηγορικού λειτουργήματος, την επίλυση των διαρκώς διογκούμενων προβλημάτων των συναδέλφων και τη σταδιακή μετατροπή του Δ.Σ.Θ. σε θεμέλιο λίθο και σημείο αναφοράς μίας υπεύθυνης, αδέσμευτης κι έμπιστης διοίκησης των δικηγόρων και γενικότερα του νομικού κόσμου της Θεσσαλονίκης.

Για το λόγο αυτό χρειάζεται τη συμμετοχή, τη βοήθεια και την εμπιστοσύνη σου!

 

ACTUS

Πνοή ανανέωσης στον δικηγορικό κόσμο!

 

Δύναμη ανατροπής και διεκδικήσεων!

Copyright