ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ

Η έδρα του Ομίλου βρίσκεται στον 4ο όροφο του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τον Όμιλο, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην εξής διεύθυνση: 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Copyright