ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ

2006

Συντονιστική Επιτροπή

 

Τακτικά Μέλη

1.    Μαυρίδης Στυλιανός του Δήμου, Πρόεδρος

2.    Παπαδοπούλου Ευθυμία του Σοφοκλή, Α΄ Αντιπρόεδρος

3.    Καρταλτζής Βασίλειος του Γεωργίου, Β΄ Αντιπρόεδρος

4.    Χατζής Αλέξανδρος του Νικολάου, Γενικός Γραμματέας

5.    Καϊλή Μανταλένα του Αλεξάνδρου, Ειδικός Γραμματέας

6.    Πετρίδης Βασίλειος του Κων/νου, Ταμίας

7.    Ζάρα Σοφία του Ιωάννη

8.    Δασκαλάκης Νικόλαος του Αθανασίου

9.    Ποιμενίδης Θεολόγος του Αθανασίου

10.Τικπασάνογλου Κων/νος του Θεμιστοκλή

11.Κυβέλος Σωτήρης του Κων/νου

 

Αναπληρωματικά Μέλη

1.    Σούρμπας - Σερέτης Γιώργος  του Στυλιανού                                  

2.    Σταυρογιάννη Ιωάννα του Βάιου                                                        

3.    Θεοδοσιάδης Μάριος του Δημητρίου                                       

4.    Δούση Σταυρούλα του Ευσταθίου                                                        

5.    Δερμετζοπούλου Μαρία – Μελίνα του Αλεξάνδρου               

6.    Ασπασίδης Γεώργιος του Θεοδώρου                                      

 

Επιτροπή του άρθρου 8 του Καταστατικού

 

Τακτικά Μέλη

1.    Δαμαλάς Ισίδωρος του Μιχαήλ                                                           

2.    Σίμος Πέτρος του Άρμενου                                                                  

3.    Μολδοβάνη Στέλλα του Οδυσσέα                                                       

4.    Περπερίδου Φανή του Γεωργίου                                                        

5.    Σαουλίδης Αντώνιος του Δημητρίου                                      

 

Αναπληρωματικά Μέλη

1.    Καραμανίδης Αθανάσιος του Βασιλείου                                              

2.    Λάτσινου Μαρία του Δημητρίου                                                            

3.    Σιάρκου Άλκηστη του Ιωάννη   

4.  Καπετανοπούλου Παρασκευή του Σταύρου 

Copyright