ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ

Εισήγηση – Παρουσίαση Προτάσεων για την επαναλειτουργία των Δικαστηρίων

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΔΣΘ

 

Εισήγηση – Παρουσίαση Προτάσεων για την επαναλειτουργία των Δικαστηρίων

 

1)    Στυλιανού Μαυρίδη του Δήμου, Αντιπροέδρου του Δ.Σ.

2)    Μιχαήλ Μήττα του Βασιλείου, μέλους Δ.Σ. του ΔΣΘ

3)    Στέφανου Τσιρτσιμάλη του Βασιλείου, μέλους Δ.Σ. του ΔΣΘ

4)    Χριστίνας Σύμπου, δικηγόρου, μέλους του ΔΣΘ.

 

Κατά το επόμενο χρονικό διάστημα επίκειται σταδιακά η επαναλειτουργία των Δικαστηρίων, παρίσταται συνεπώς ανάγκη για άμεση λήψη προστατευτικών μέτρων για την υγεία των πολιτών, των υπαλλήλων και των όλων των συλλειτουργών της Δικαιοσύνης, δικηγόρων και δικαστών.  Στην πρωτόγνωρη αυτή κατάσταση που βιώνουμε όλοι οι Έλληνες λόγω της εξάπλωσης του κορωνοϊου και των συνεπειών του οι Δικηγορικοί Σύλλογοι καλούνται να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να περιφρουρήσουν την ασφαλή μετάβαση στην επόμενη φάση της πανδημίας.

Στo πλαίσιο αυτό οι Σύλλογοι θα πρέπει να συνεργασθούν με την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων προς το σκοπό της λήψης μέτρων που θα συμβάλλουν στην ομαλή διεξαγωγή των διαφόρων διαδικασιών με τον πιο ασφαλή αλλά και παραγωγικό τρόπο, καλύπτοντας τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες άσκησης του λειτουργήματος και των δύο πλευρών.

Προκειμένου να επιτευχθεί με μεγαλύτερη επιτυχία η ανωτέρω προσπάθεια και για την αποφυγή δημιουργίας περαιτέρω προβλημάτων στην καθημερινότητα όλων, προτείνουμε τη συνάντηση των μερών και καταγραφή συγκεκριμένων μέτρων  - προτάσεων από τις δύο πλευρές, εκθέτοντας η καθεμιά τις ανάγκες της και τους προβληματισμούς της και στη συνέχεια τη συνεργασία των δύο μερών, με κύριο στόχο την εξεύρεση της ωφελιμότερης κοινής λύσης και επίλυσης πιθανών προβλημάτων, προκειμένου να μην κωλύεται καμία πλευρά από την δράση της άλλης σε πρακτικά ζητήματα.

Συγκεκριμένα εισηγούμαστε τα ακόλουθα ως πρώτο βήμα:

 • Σύσταση επιτροπών με συγκεκριμένα αντικείμενα (Ειρηνοδικείο, Πρωτοδικείο, Εφετείο, Διοικητικά Δικαστήριο κτλ.), οι οποίες θα απαρτίζονται από μέλη της ¨Ένωσης Δικαστών και μέλη των δικηγορικών Συλλόγων, σε συνεργασία με τους προϊσταμένους των Γραμματειών του εκάστοτε Δικαστηρίου, προκειμένου να ερευνώνται διεξοδικά οι ανάγκες και τα πιθανά προβλήματα και έπειτα οι επιτροπές αυτές να προβαίνουν στην σύνταξη προτάσεων και επίλυσης προβλημάτων με τον ωφελιμότερο τρόπο για όλους.

Στη συνέχεια παραθέτουμε ενδεικτικά κάποιες προτάσεις για την εύρυθμη επαναλειτουργία των δικαστηρίων: 

 • Έλεγχος στις εισόδους του Δικαστικού Μεγάρου από αστυνομικούς, προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστισμός στις εισόδους του Δικαστικού Μεγάρου και προμήθεια μασκών και γαντιών σε αυτούς που δεν έχουν ήδη.
 • Τοποθέτηση «plexιglass» στα έδρανα των δικαστών και δικηγόρων και στα γραφεία των γραμματέων που παραλαμβάνουν έγγραφα αλλά και στο γραφεία του δικηγορικού συλλόγου
 • Τοποθέτηση αντισηπτικών σε όλα τα ακροατήρια, αίθουσες  και γραφεία των δικαστηρίων.
 • Παροχή γαντιών και μασκών και άλλων ειδών προσωπικής υγιεινής στους δικαστικούς λειτουργούς αλλά και στους πολίτες ευρισκομένους εντός των δικαστηρίων, σε περίπτωση που οι ίδιοι δεν έχουν προμηθευτεί. 
 • Να γίνονται τα ακροατήρια των διαφόρων υποθέσεων σε διαφορετικές μέρες και όχι όλες οι διαδικασίες μαζί πχ Δευτέρα – Τετάρτη συγκεκριμένο αντικείμενο, Τρίτη-Πέμπτη και ούτω καθεξής.
 • Να γίνονται τα ακροατήρια «κεκλεισμένων των θυρών» με τη σειρά και μία-μια οι υποθέσεις, με αυστηρή και αποκλειστική παρουσία μόνο των απαραίτητων διαδίκων, μαρτύρων κτλ. για την εκδικαζόμενη υπόθεση ή να οριοθετηθεί ο μέγιστος αριθμός ατόμων που μπορούν να παραβρίσκονται σε κάθε αίθουσα ακροατηρίου, ανάλογα με την επιφάνειά της που σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρείται.
 • Να διαμορφωθούν τα πινάκια με τέτοιο τρόπο ώστε να ορίζονται συγκεκριμένες ώρες κατά τις οποίες θα πρέπει να προσέρχονται οι διάδικοι στην αίθουσα προκειμένου να δικαστεί η υπόθεσή τους (η μελέτη των δικογραφιών και η εμπειρία των μερών μπορούν να συμβάλουν, ώστε να εκτιμηθεί ένας Minimum και maximum χρόνος)
 • Να παρακολουθεί ο κάθε δικηγόρος τον αριθμό του πινακίου της υπόθεσης που εκείνη τη στιγμή συζητείται με ηλεκτρονικά μέσα. Για το σκοπό αυτό θα μπορούσε να δημιουργηθεί και να εγκατασταθεί σχετική εφαρμογή που θα έχει ο κάθε δικηγόρος στο κινητό του τηλέφωνο.
 • Χορήγηση των αναβολών, είτε με e-mail σε λογαριασμό του δικαστή ή με τηλεδιάσκεψη – ραντεβού των διαδίκων, σε συγκεκριμένη ώρα και τουλάχιστον μία ή δύο μέρες νωρίτερα, με φροντίδα και επιμέλεια ενημέρωσης για τα αιτήματα αναβολών από μέρους των διαδίκων, με ηλεκτρονική αίτηση στους γραμματείς, οι οποίοι στη συνέχεια θα ενημερώνουν τον Πρόεδρο, ο οποίος θα ορίζει ημέρα και ώρα τηλεδιάσκεψης με αποστολή της συνάντησης ηλεκτρονικά,  προκειμένου να αποφευχθεί συνωστισμός στις αίθουσες των δικαστηρίων και επιπλέον να μπορεί να οργανωθούν τα πινάκια με καλύτερο τρόπο (με σκοπό τον ορισμό προσέλευσης συγκεκριμένης ώρας των διαδίκων στην αίθουσα για τις υποθέσεις που θα εκδικαστούν).
 • Να αποκτήσουν  όλοι η δικηγόροι ηλεκτρονική υπογραφή, την οποία θα αποκτούν με επιμέλεια του Δικηγορικού Συλλόγου ή του Υπουργείου Δικαιοσύνης
 • Η επέκταση της ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφων.
 •     Η αίτηση και παραλαβή πιστοποιητικών να γίνεται ηλεκτρονικά.
 • Η κατάθεση εγγράφων στην εκάστοτε διαδικασία και όπου αυτή απαιτείται να γίνεται στις γραμματείες με ραντεβού (τα οποία θα μπορούν να κανονίζονται τηλεφωνικώς ή με e- mail στα οποία οι γραμματείς θα πρέπει να απαντούν εντός της ημέρας, προκειμένου να αποφευχθεί η δημιουργία τεράστιων ουρών από δικηγόρους και ασκούμενους.
 • Να δικάζονται κάποιες διαδικασίες, όπως δημοσίευση διαθηκών, διαζύγια, προσωρινές υπερχρεωμένων, προσημειώσεις μέσω τηλεδιάσκεψης.
 • Ένορκες βεβαιώσεις να αποστέλλονται με e-mail και να πρωτοκολλούνται ηλεκτρονικά
 • Σε κάθε περίπτωση να αντιμετωπισθούν οι ευπαθείς ομάδες (έγκυες, λεχώνες, καρδιοπαθείς, κτλ) με προτεραιότητα σε όλες τις διαδικασίες.
 • Κατάργηση της απαίτησης εξουσιοδοτήσεων με γνήσιο υπογραφής από αρμόδια αρχή, για την παραλαβή δικογραφιών από Πρωτοδικείο ή για την έκδοση πιστοποιητικών, ή σε κάθε περίπτωση εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής από δικηγόρο.
 • Οι δικηγόροι για την επίλυση των διαφόρων θεμάτων τους να απευθύνονται αρχικώς τηλεφωνικά στο αρμόδιο γραφείο και όπου υπάρχει ανάγκη αποστολής εγγράφων να γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονική αλληλογραφία. Στην περίπτωση που θα χρειάζεται η προσέλευσή τους στο δικαστήριο θα πρέπει αυτό να γίνεται με ραντεβού.
 • Ενημέρωση των δικηγόρων με επιμέλεια του δικηγορικού συλλόγου με e-mail σχετικά με τις αποφάσεις για τα έκτακτα μέτρα και τις αλλαγές που θα προκύψουν με αναλυτικό τρόπο, ώστε να μην προκύπτουν απορίες και παρεξηγήσεις, που θα έχει σαν αποτέλεσμα την προσέλευσή τους στα δικαστήρια, προκειμένου να ενημερωθούν.
 • Να προωθήσουμε το αίτημα και να επιδιώξουμε την ικανοποίηση του αιτήματος παροχής, σε έκαστο δικηγόρο ηλεκτρονικών κωδικών απομακρυσμένης πρόσβασης στο σύστημα του Κτηματολογίου και Υποθ/κείου ούτως, ώστε να καθίσταται εφικτή, η ηλεκτρονική έρευνα από τους προσωπικούς υπολογιστές του καθενός μας και από τα γραφεία μας.

 

Τα ανωτέρω μέτρα προτείνονται προσωρινά στο πλαίσιο των ειδικών περιστάσεων και της έκτακτης ανάγκης που έχει δημιουργηθεί. Θα μπορούσαν όμως και να καταστούν μόνιμα όσα από αυτά προάγουν τη λειτουργία της Δικαιοσύνης.

 

Ας επιδείξει ο ευρύτερος Τομέας της Δικαιοσύνης μια υποδειγματική συμπεριφορά, ως πραγματικοί συμπαραστάτες   της κοινωνίας και των πολιτών αυτής, σε μια στιγμή που η ανάγκη όλων για ασφάλεια είναιμεγαλύτερη και απαραίτητη όσο ποτέ άλλοτε.

 

Για τους λόγους αυτούς εισηγούμαστε

Να εισαχθεί η παρούσα εισήγηση προς ψήφιση στο Δ.Σ.

 

ΟΙ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

Μαυρίδης Στυλιανός

Μήττας Μιχαήλ

Τσιρτσιμάλης Στέφανος

ΣύμπουΧριστίνα

 

Copyright