ΟΙ ΝΕΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΠΚ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΠΔ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΟΙ ΝΕΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΠΚ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΠΔ»,
Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021, ώρα 18.00
 
Η εκδήλωση είναι διαθέσιμη για παρακολούθηση στον παρακάτω σύνδεσμο:
 
Ομιλητές:
1) Ελισάβετ Συμεωνίδου - Καστανίδου, τ. Κοσμήτωρ Νομικής Σχολής Α.Π.Θ., Καθηγήτρια Ποινικού Δικαίου
2) Λάμπρος Μαργαρίτης, Πρόεδρος της Διαρκούς Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής, Καθηγητής Ποινικής Δικονομίας Α.Π.Θ.
3) Αδάμ Παπαδαμάκης, Καθηγητής Ποινικού Δικαίου Α.Π.Θ.
4) Γεώργιος Νούσκαλης, Επίκουρος Καθηγητής Ποινικού Δικαίου Α.Π.Θ., Δικηγόρος Δ.Σ.Θ.
Απευθύνει χαιρετισμό ο Στυλιανός Δ. Μαυρίδης, Επικεφαλής της ACTUS, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.Θ., PhD Δημοσιονομικού Δικαίου Α.Π.Θ. και Υπ. Πρόεδρος Δ.Σ.Θ.
Συντονίζει:
Ο Διογένης Δημητρακόπουλος, Δικηγόρος Δ.Σ.Θ, Δημοσιογράφος Deutsche Welle
 
Copyright