ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ Ν. 4738/2020, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ Ν. 4738/2020, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ»
Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 2021, ώρα 18.00
 
Η εκδήλωση είναι διαθέσιμη για παρακολούθηση στον παρακάτω σύνδεσμο:
 
Ομιλητές:
1. Νίκος Μπούρμπος, Πρόεδρος Πανελλήνιου Συλλόγου Διαχειριστών Αφερεγγυότητας (ΠΑ.Σ.Δ.Α.), Δικηγόρος
2. Σπύρος Γαρουνιάτης, Οικονομολόγος
Απευθύνει χαιρετισμό ο Επικεφαλής της ACUTS, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.Θ., PhD Δημοσιονομικού Δικαίου Α.Π.Θ. και Υπ. Πρόεδρος Δ.Σ.Θ. Στυλιανός Δ. Μαυρίδης
 
Συντονίζουν:
Η Ουρανία Σαλπιστή, Δικηγόρος, Μέλος ACTUS, Υπ. Σύμβουλος Δ.Σ.Θ.
Ο Βασίλειος Σιαπέρας, Δικηγόρος, Μέλος ACTUS, Υπ. Σύμβουλος Δ.Σ.Θ
Copyright